Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

February 26,2018 Giới Thiệu

TẦM NHÌN:

Khát vọng xây dựng Công ty phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam đến năm 2025 và định hướng phát triển thành Công ty đa quốc gia.
 

SỨ MỆNH:

  1. ► Nhà cung cấp dịch vụ uy tín chất lượng, thỏa mãn nhu cầu chính đãng của khách hàng. Mỗi sản phẩm mang thông điệp văn hóa tới khách hàng.
  2. ► Là người đồng hành tin cậy của các đối tác bạn hàng cùng hợp tác xây dựng phát triển bền vững.
  3. ► Xây dựng môi trường lao động, sáng tạo, năng động thăng tiến và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.
  4. ► Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.
     

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  •       ♦ Chất lượng sản phẩm dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
  •       ♦ Gia tăng lợi ích và thỏa mãn nhu cầu của kháchh hàng, cổ đông là mục tiêu động lực của sự phát triển bền vững.
  •       ♦ Trách nhiệm và giữ chữ tín là nền tảng của sự phát triển.
  •       ♦ Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Thong ke

Tin liên quan

Liên hệ